Průvodce zákazníka

KOLIK PROSTORU BUDU NA PIVOVAR POTŘEBOVAT?

To záleží na kapacitě pivovaru a zvolené technologii. Vždy se však budeme snažit ve spolupráci se zákazníkem uzpůsobit technologii a její výrobu danému prostoru. Tabulku orientačních nároků na prostor a energie najdete v oddíle technické nároky.

JAK MÁM ŘEŠIT ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE V PROSTORU?

Pokud si nejste jisti, nechte toto rozhodnutí na našich odbornících. Součástí inženýringu je i dispoziční řešení, včetně požadavku a rozmístění veškerých nutných přípojek, jako je voda, plyn, elektro, odpady apod. Dispozice bude samozřejmě vždy konzultována se zákazníkem, aby vyhovovala všem designovým i ergonomickým požadavkům a zároveň nezvyšovala finanční nároky na montáž a montážní materiál.

JAKÝM ZPŮSOBEM JE OHŘÍVÁNA VARNA?

Ohřev varny je parou pomocí duplikátoru dna a pláště varné nádoby. Pára je vyráběna v rychlovyvíječích páry buď elektrických nebo plynových. Tato varianta je námi preferovaná z důvodu ekonomičnosti provozu a přiměřenými investičními náklady. Na přání zákazníka můžeme zvolit i jiný způsob ohřevu i různý počet vyhřívaných nádob.

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE PROVEDENO CHLAZENÍ?

Chlazení je zabezpečeno glykolovou chladící jednotkou. Tato jednotka zajišťuje chlazení všech potřebných tanků i výrobu ledové vody pro potřeby spíláni. Dle velikosti pivovaru a přání zákazníka můžeme dodat i dvě jednotky. Jedna zabezpečuje chlazení tanků a druhá chlazení mladiny. Z pohledu chlazení jde o jednostupňový parní oběh. Kondenzátor je vzduchem chlazený, instalovaný buďto přímo na rámu chladícího zařízení nebo venku. Pro chlazení glykolu slouží deskový výměník – výparník. Glykol je cirkulován z beztlaké zásobní nádrže, umístěné na rámu zařízení cirkulačním čerpadlem. Použité chladivo je R 404A.

JAKÉ DRUHY PIVA MŮŽU VAŘIT NA VAŠI VARNĚ?

Na varnách realizovaných naší firmou EBIA CZ lze vařit prakticky jakýkoliv druh piva, a to jak infuzním, tak i dekokčním způsobem vaření. Důležité je však říci, že vždy vycházíme vstříct přání a požadavkům zákazníka. Můžeme realizovat kromě dvounádobových varen taky vícenádobové, s varnými kotli na surogáty, s interním nebo externím vařákem mladiny apod.

JAKÉ KVAŠENÍ MOHU ZVOLIT VE VAŠICH TANCÍCH?

Tuto otázku je potřeba vyřešit ještě před vlastní realizací. Můžeme vyhovět prakticky jakémukoliv požadavku zákazníka. Záleží pouze na jeho přání dispozičnímu prostoru, hodnotě investice, a způsobu kvašení. Tady je důležitá informace, zda se bude jednat o svrchní kvašení nebo spodní kvašení a zda bude jednofázové nebo dvoufázové. Naše firma EBIA CZ vám může vyrobit na míru cylindrokónické tanky, uzavřené kvasné tanky, otevřené spilky, ležácké vertikální i horizontální tanky apod.

JAK JE TO S FILTRACÍ A STÁČENÍM PIVA?

Součástí koncepce pivovaru jsou i pomocná zařízení na úpravu hotového piva, pokud je to přáním zákazníka. Filtraci piva můžeme zajistit několika způsoby, např. svíčková křemelinová filtrace, cross-flow filtrace, mikrofiltrace apod. Záleží pouze na tom, jakým způsobem chce mít zákazník pivo ošetřené a výši zvažované investice. To samé platí i o stáčení piva do transporních obalů. Jsme schopni ve spolupráci s našimi partnery dodat takové zařízení, aby vyhovovalo vaší kapacitě i investičním nárokům.

NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT OHLEDNĚ RECEPTUR?

Můžete se s důvěrou obrátit na naše sládky, kteří mají spoustu zkušeností s výrobou piva nejen v Čechách, ale i v zahraniční. Připraví pro Vás receptury nejen na výrobu klasických ležáků českého typu, také na výrobu piva typu stout, ale, weiss, marzen, bock, porter, apod. Naši sládci nejen připraví receptury, ale i na našem zařízení pivo uvaří a receptury odladí k vaší plné spokojenosti. Důkazem je spousta ocenění na mezinárodním poli pro piva, která naši sládci zákazníkům připravili.

JAKOU DOKUMENTACI MÁM VÉST A KDE JI ZÍSKAM?

I v této otázce se můžete obrátit na naše sládky-technology. V rámci inženýringu připraví pro vás varní listy, pasporty piva a veškerou nutnou technologickou evidenci výroby, vytvořenou přímo na míru pro váš pivovar námi realizovaný.

JE DŮLEŽITÉ PRO VÝROBU PIVA VZDĚLÁNÍ V OBORU?

Ano. Výroba piva je licencovaná koncese a pro výrobu je nutné vzdělání nebo praxe v oboru. Pokud nedisponujete potřebnými předpoklady, tak můžeme pro první roky vašeho podnikání v oboru poskytnout osobu odpovědnou, takzvaného „garanta“ v podobně našich profesionálních sládků.

JE LEPŠÍ NA FINANCOVÁNÍ ZVOLIT ÚVĚR NEBO LEASING?

Tato otázka je příliš komplexní a bez bližších informací se na ní nedá zodpovědně odpovědět. Naši odborníci v oboru obchodu a financování vám však na základě bližších informací pomohou vyřešit financování k vaší plné spokojenosti.

Přidejte si nás, ať vám nic neuteče